Nagrody i wyróżnienia - Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie

Article heading icon

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie
 • Puchar Prezydenta Miasta Lublin (2021)
 • Medal Polowy Ordynariusza Polowego WP (2019)
 • Podziękowania od Organizatorów akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę (2019)
 • Certyfikat Szkoły Łowcy Talentów (2018)
 • Podziękowania od Organizatorów akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę (2017)
 • Podziękowanie od Polskiego Czerwonego Krzyża (2017)
 • Podziękowania Wojewody Lubelskiego (2016)
 • Podziękowania od Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (2016)
 • Podziękowania Narodowego Forum Muzyki (2016)
 • Dyplom uznania od Prezydenta Miasta Lublina (2015)
 • Dyplom uznania od Prezydenta Miasta Lublina (2014)
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji (2014)
 • Certyfikat Szkoły Łowcy Talentów (2014)
 • Nagroda rzeczowa Lubelskiego Kuratora Oświaty (2010)
 • Medal Wojewody Lubelskiego (2009)
 • Medal Prezydenta Miasta Lublina (2009)
Nagrody i wyróżnienia dla Dyrektora SP nr 6 w Lublinie
 • Podziękowania od Prezydenta Lublina (2019)
 • Podziękowania dla Dyrektora SP w Lublinie (2019)
 • Podziękowania Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego (2017)
 • Podziękowania Narodowego Forum Muzyki (2016)
 • Podziękowania Lubelskiego Kuratora Oświaty (2015)
 • Kryształowa Malwa od Lubelskiego Kuratora Oświaty (2010)
 • Podziękowania Ministra Edukacji Narodowej (2010)
Nagrody i wyróżnienia dla Nauczycieli SP nr 6 w Lublinie
 • Podziękowanie dla Pani Katarzyny Błaszczak (2019)
 • Podziękowania dla Pani Katarzyny Bauer (UMCS)
 • Podziękowania dla Pani Katarzyny Bauer (2018)
 • Medal 700-lecia Miasta Lublina dla Pana Jacka Jelinka (2017)
 • Dyplom 700-lecia Miasta Lublina dla Pana Jacka Jelinka (2017)