Article heading icon

Medal pamiątkowy szkoły

Przez całe życie człowieka czas przemawia do niego w przeróżnych językach: w języku miłości, wiary, doświadczenia, historii i wspomnień. Czas i zdarzenia płyną. Szkoła zmienia swoje oblicze. Lecz jej misja i symbole pozostają niezmienne.
Do ważnych symboli naszej szkoły, obok sztandaru, hymnu i tarczy, należy mający wartość numizmatyczną Medal Pamiątkowy Szkoły.

Idea jego powstania zrodziła się w roku 1976 z okazji 150 rocznicy urodzin Romualda Traugutta - patrona szkoły, z inicjatywy ówczesnej dyrektor, Pani Wandy Moskałowej.
Zrealizowała ją Pani Alicja Drygałło, nauczyciel wychowania plastycznego. To jej projekt zaakceptowany przez Wydział Kultury i Sztuki w Lublinie w roku 1978, trafił do Mennicy Państwowej
w Warszawie, gdzie medal po raz pierwszy został wybity.

Medal Pamiątkowy Szkoły na awersie uwiecznia podobiznę Romualda Traugutta wraz z datami jego urodzin i śmierci (Centralnie portret R. Traugutta. W tle napis: ROMUALD TRAUGUTT/1826-1864.).

Na rewersie znajduje się płonący kaganek. Wydobywający się z niego płomień symbolizuje zadania szkoły – szerzenie wiedzy, rozwijanie patriotyzmu, budzenie zainteresowania światem. Wartości, które należy wciąż zdobywać i pielęgnować.
Nad kagankiem umieszczony jest napis: JEDNO MAMY/ŻYCIE MUSIMY/PRZEŻYĆ JE/MĄDRZE/
R. Traugutt/.
Dołem przy krawędzi napis: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.R.TRAUGUTTA W LUBLINIE.

Medal pamiątkowy szkoły

 

Medal pamiątkowy

Szata graficzna medalu łączy się z historią i misją szkoły. Medal przyznawany jest uczniom Szóstki. Otrzymują go ci, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniają się wzorowym zachowaniem. Za szczególne dokonania na rzecz społeczności szkolnej medal przyznawany jest także rodzicom i wybitnym gościom.  Nasza szkoła nigdy nie była jedynie miejscem, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, sympatyków SP6, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali.
Czas, jak rzeka płynie niezależnie od nas. Krajobraz się zmienia, ale nasza szkoła w istocie pozostaje taka sama.

Krok po kroku uczy trudnej sztuki pracy. Dzień po dniu przybliża do tego, aby jej absolwent był człowiekiem mądrym, dobrym i prawym oraz potrafiącym przyjmować na siebie brzemię odpowiedzialności.

I zgodnie z przesłaniem patrona umieszczonym na medalu - budował w sobie pragnienie pełnego, wartościowego życia, w którym każdy znajdzie wymiar zadań, które musi podjąć i godnie wypełnić, żyjąc nie tylko dla siebie, ale i dla innych.