Article heading icon

Kontakt

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta

20-045 Lublin, ul. Czwartaków 11
NIP: 712-230-98-77
REGON: 000215344

Telefon komórkowy: 667 160 887

tel: (81) 533 02 35
e-mail: sp6@sp6.lublin.eu

Adres ESP na ePUAP: sp6lublin/SkrytkaESP

Dyrektor szkoły – Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk, e-mail: poczta@sp6.lublin.eu
Wicedyrektor szkoły – Tomasz Dunaj, e-mail: tomasz.dunaj@sp6.lublin.eu
Wicedyrektor szkoły – Anna Kalicka, e-mail: anna.kalicka@sp6.lublin.eu

Inspektor Danych Osobowych

Witold Przeszlakowski
e-mail: sp6@iod.lublin.eu
tel. (81) 466 1770