4a

4a

A

07:30 - 08:15
08:20 - 09:05
09:15 - 10:00
10:05 - 10:50
10:55 - 11:40
12:05 - 12:50
13:05 - 13:50
13:55 - 14:40
14:45 - 15:30
15:35 - 16:20
1

poniedziałek

07:30 - 08:15
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język polski
 • j.polski ...
 • SM (A - 24)

08:20 - 09:05
Tygodnie: od 1 do 38
 • Przyroda
 • przyroda ...
 • DN (A - 35)

09:15 - 10:00
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie fizyczne
 • wf ...
 • 1/2

  Km (A - SD1)

09:15 - 10:00
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język angielski
 • j.angielski ...
 • 2/2

  VG (A - 20)

10:05 - 10:50
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język angielski
 • j.angielski ...
 • 1/2

  VG (A - 20)

10:05 - 10:50
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie fizyczne
 • wf ...
 • 2/2

  JO (A - SD1)

10:55 - 11:40
Tygodnie: od 1 do 38
 • Plastyka
 • plastyka ...
 • KB (A - 33)

2

wtorek

07:30 - 08:15
Tygodnie: od 1 do 38
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • z.ksz.kreat. ...
 • SM (A - 24)

08:20 - 09:05
Tygodnie: od 1 do 38
 • Religia
 • religia ...
 • BL (A - 14)

09:15 - 10:00
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie fizyczne
 • wf ...
 • 1/2

  Km (A - SD1)

09:15 - 10:00
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie fizyczne
 • wf ...
 • 2/2

  AR (A - SGD1)

10:05 - 10:50
Tygodnie: od 1 do 38
 • Matematyka
 • matematyka ...
 • WW (A - 27)

10:55 - 11:40
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język angielski
 • j.angielski ...
 • 1/2

  VG (A - 19)

10:55 - 11:40
Tygodnie: od 1 do 38
 • Informatyka
 • informatyka ...
 • 2/2

  KE (A - 28)

12:05 - 12:50
Tygodnie: od 1 do 38
 • Informatyka
 • informatyka ...
 • 1/2

  KE (A - 28)

12:05 - 12:50
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język angielski
 • j.angielski ...
 • 2/2

  VG (A - 19)

13:05 - 13:50
Tygodnie: od 1 do 38
 • Etyka
 • etyka ...
 • 1/1

  (A - 23)

3

środa

07:30 - 08:15
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język polski
 • j.polski ...
 • SM (A - 24)

08:20 - 09:05
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język polski
 • j.polski ...
 • SM (A - 24)

09:15 - 10:00
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie fizyczne
 • wf ...
 • 1/2

  Km (A - SD1)

09:15 - 10:00
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie fizyczne
 • wf ...
 • 2/2

  AR (A - SGD1)

10:05 - 10:50
Tygodnie: od 1 do 38
 • Zajęcia z wychowawcą
 • zaj. wych. ...
 • SM (A - 24)

10:55 - 11:40
Tygodnie: od 1 do 38
 • Matematyka
 • matematyka ...
 • WW (A - 27)

4

czwartek

07:30 - 08:15
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język angielski
 • j.angielski ...
 • 2/2

  VG (A - 25)

08:20 - 09:05
Tygodnie: od 1 do 38
 • Historia
 • historia ...
 • PM (A - 14)

09:15 - 10:00
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język polski
 • j.polski ...
 • SM (A - 24)

10:05 - 10:50
Tygodnie: od 1 do 38
 • Matematyka
 • matematyka ...
 • WW (A - 27)

10:55 - 11:40
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie fizyczne
 • wf ...
 • 1/2

  Km (A - SD1)

10:55 - 11:40
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie fizyczne
 • wf ...
 • 2/2

  AR (A - SG2)

12:05 - 12:50
Tygodnie: od 1 do 38
 • Technika
 • technika ...
 • KE (A - 28)

13:05 - 13:50
Tygodnie: od 1 do 38
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • wych.rodz. ...
 • AI (A - 33)

5

piątek

07:30 - 08:15
Tygodnie: od 1 do 38
 • Matematyka
 • matematyka ...
 • WW (A - 27)

08:20 - 09:05
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język polski
 • j.polski ...
 • SM (A - 24)

09:15 - 10:00
Tygodnie: od 1 do 38
 • Przyroda
 • przyroda ...
 • DN (A - 27)

10:05 - 10:50
Tygodnie: od 1 do 38
 • Muzyka
 • muzyka ...
 • SS (A - 33)

10:55 - 11:40
Tygodnie: od 1 do 38
 • Religia
 • religia ...
 • BL (A - 14)

12:05 - 12:50
Tygodnie: od 1 do 38
 • Język angielski
 • j.angielski ...
 • 1/2

  VG (A - 28)

06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
12:00