Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta

20-045 Lublin, ul. Czwartaków 11 (81) 533 02 35 667 160 887 sp6@sp6.lublin.eu

Ważne daty

KALENDARIUM 1957 - 2009
23 XI 1957 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek szkoły przy ul. Czwartaków 11.
4 IX 1959 Rozpoczęcie nauki w nowym budynku. Objęcie patronatu nad szkołą przez 3 Pomorską Dywizję Zmechanizowaną im. Romualda Traugutta.
1963/64 Podjęcie prac nowatorskich w ramach tzw. lubelskiego eksperymentu oświatowego. Nadanie Szkole Podstawowej nr 6 imienia Romualda Traugutta.
IX 1963 Nadanie Szkole Podstawowej nr 6 imienia Romualda Traugutta. Przekazanie sztandaru szkoły przez komitet opiekuńczy 3 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
IX 1964 Mianowanie "Szóstki" szkołą ćwiczeń dla studentów UMCS.
1966/67 Mianowanie SP6 przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania szkołą wiodącą w działalności dydaktyczno- wychowawczej.
1972 Udekorowanie placówki złotą honorową odznaką " Zasłużony dla Lublina".
1972 Wydanie pierwszego numeru gazetki " Uczniak", (ukazało się 21 numerów).
1973/74 Powstanie hymnu szkoły, którego autorami byli uczniowie, a ostatecznej redakcji tekstu dokonali : J. Bellon, M. Królikowska, S. Lipiec, T. Wojtulewicz; zapis nutowy: A. Galant
1975 Odznaczenie szkoły medalami: Komisji Edukacji Narodowej i przyznanym przez UMCS - "Nauka w służbie Narodu".
1976/83 Przeprowadzenie weryfikacji nowych programów w zakresie kształcenia powszechnej szkoły średniej.
1976 Wybicie medalu pamiątkowego szkoły autorstwa Alicji Drygałło w 150. rocznicę urodzin Romualda Traugutta.
1979 Wydanie pierwszego informatora o szkole.
17 VI 1986 Przyjęcie szkoły do Klubu Przodujących Szkół na podstawie aktu nominacyjnego, wydanego przez Krajowy Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole.
23 V 1987 Zorganizowanie Sejmiku Samorządów Uczniowskich dla szkół podstawowych Lublina.
1 IX 1990 Przywrócenie zajęć religii w szkole.
1992/93 Opracowanie Statutu Szkoły.
25 I 1993 Zarejestrowanie przez Sąd Wojewódzki w Lublinie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 6.
1 I 1994 Przejęcie szkoły przez Samorząd Miasta Lublina.
7 IV 1994 Prezentacja w Sejmie RP dorobku szkoły w zakresie współpracy z lubelskimi uczelniami przez dyrektor Marię Królikowską podczas spotkania Klubu Przodujących Szkół.
16 VI 1994 Podjęcie przez Radę Pedagogiczną ważnej uchwały o przyznaniu medalu pamiątkowego szkoły najlepszym uczniom, którzy byli wzorem do naśladowania podczas całego pobytu w szkole.
1997/98 Zjazd absolwentów rocznika1978 i 1988 z okazji 20 -lecia i 10 -lecia ukończenia naszej szkoły.
XI 1999 Wizyta w "Szóstce" dziecięcego chóru "Dlaczego" z Domu Polskiego w Baranowiczach na Białorusi wraz z opiekunami, uświetniona przybyciem konsula Białorusi, przedstawicieli władz oświatowych, wojewódzkich i miejskich.
1999/2000 Przekształcenie placówki ośmioklasowej w sześcioletnią szkołę podstawową na mocy decyzji Rady Miejskiej.
4 III 2000 Uzyskanie wyróżnienia w konkursie malarskim "Pejzaże Reymontowskie".
23 XI 2000 Uczestnictwo uczniów w ogólnopolskim konkursie " Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego".
11-17 VIII 2001 Udział w lubelskim konkursie plastycznym " Stare Miasto", zorganizowanym pod patronatem Prezydenta miasta Lublina.
14 XI 2001 Zorganizowanie VII Konferencji - "Polacy dla Świata" - opisanej w kwartalniku "Rota", 3/39/2000 (artykuł pt.: "Lekcja polskości").
8 XII 2001 Zajęcie III - go miejsca w IV Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki Niemieckiej.
12 XII 2001 Spotkanie społeczności uczniowskiej z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Bolesławem Pylakiem z okazji Roku Prymasowskiego.
17-18 VI 2002 Wydanie antologii poezji dziecięcej " Dom, szkoła, miasto, ojczyzna w poezji uczniów SP6".
19 VI 2002 Spotkanie z Jackiem Cyganem, autorem piosenek dla dzieci.
19 XII 2002 Otrzymanie wyróżnienia w XI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Literackim - "Moje Boże Narodzenie".
IV 2003 "Szóstka" Mistrzem Lublina w minikoszykówce dziewcząt.
2 VI 2003 Przygotowanie przez nauczycieli inscenizacji pt. "Kopciuszek" dla uczniów SP6 - pierwszy spektakl z cyklu "Nauczyciele - Dzieciom".
14 X 2003 Zaprezentowanie przedstawienia poetycko-muzycznego pt. "Jaki ślad po nich nam w duszy pozostał" w szkole oraz w Zamku Lubelskim z okazji Święta KEN.
16 X 2003 Otwarcie wystawy 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II.

25 I 2004 Uroczyste obchody 140. rocznicy śmierci patrona szkoły - Romualda Traugutta.

12 II 2004 Pożegnanie pani dyrektor Marii Królikowskiej, pani wicedyrektor Alicji Drygałło oraz nauczyciela techniki i wychowawcy świetlicy - Zdzisława Rzymowskiego w związku z ich odejściem na emeryturę.
16 III 2004 Uczestnictwo uczniów klas piątych i szóstych w eliminacjach do konkursu "Dzieciaki z klasą", organizowanego przez TVN.
1 VI 2004 Nauczycielskie przedstawienie "Witajcie w naszej bajce" dedykowane uczniom z okazji Dnia Dziecka, Chatka Żaka.
27 XI 2004 Uroczysta inauguracja obchodów 70-lecia szkoły w dniu nawiedzenia Kościoła Garnizonowego przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

2004 Wydanie drugiego informatora o szkole.

I 2005 Zakończenie Obchodów 70-lecia szkoły w dniu Patrona SP6, uroczysta Msza św.

1 VI 2005 Inscenizacja baśni "Krzesiwo" dedykowana uczniom z okazji Dnia Dziecka, Chatka Żaka.

14 X 2005 Prezentacja montażu poetycko-muzycznego "Z historii nauczycielskiego dzieła Pedagogów SP6" podczas uroczystości wręczania lubelskim nauczycielom nagród od Prezydenta Miasta Lublin.

18 XII 2005 Udział uczniów SP6 w lubelskiej "Wigilii Starego Miasta".

13 I 2006 Uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły w Kościele Garnizonowym.

2 IV 2006 Przedstawienie programu poetycko-muzycznego "Z Janem Pawłem II w dniach ostatnich", przygotowanego dla uczczenia rocznicy śmierci Papieża Polaka.

21-22 IV 2006 Uczestnictwo w I Ogólnopolskim Zlocie Szkół im. Romualda Traugutta, zorganizowanym w Mrozach.

1 VI 2006 Prezentacja spektaklu "Naucz mnie od małego być mniejszym" (na podstawie poezji ks. Jana Twardowskiego - w 1. rocznicę śmierci) w ramach cyklu przedstawień "Nauczyciele - Dzieciom".

29 IX 2006 Nagranie katechezy prowadzonej przez nauczycielkę SP6, p. Justynę Wójcik-Nużyńską, dokonane przez dziennikarzy TVP2 do programu "Znaki czasu".

15 X 2006 Otwarcie ekspozycji "Ściana pamięci poświęcona Janowi Pawłowi II" z okazji VI Dnia Papieskiego

Inauguracja szkolnego projektu edukacyjnego "Jan Paweł II - nauczyciel patriotyzmu", prowadzonego w ramach ministerialnego programu "Patriotyzm jutra".

11 XI 2006 Uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości, z udziałem honorowych gości: przedstawicieli parafii cywilno-wojskowej Niepokalanego Poczęcia NMP, wojska, Związku Piłsudczyków, Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków SP6.

3 - 8 I 2007 Wizyta w "Szóstce" grupy dzieci z ukraińskiego miasta Kramatorsk, uczestniczących w wycieczce zorganizowanej przez Towarzystwo Kultury Polskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Sympatyków SP6.

25 - 26 V 2007 Udział w II Ogólnopolskim Zlocie Szkół im. Romualda Traugutta, zorganizowanym w Żelechowie.

1 VI 2007 Wystawienie spektaklu pt. "Myśląc ojczyzna - w XX rocznicę pobytu w naszym mieście Ojca Świętego Jana Pawła II", przygotowanego w ramach cyklu "Nauczyciele - Dzieciom".

19 VI 2007 Wręczenie przez Prezydenta Miasta Lublin Dyplomu Uznania dla SP6 za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w roku szkolnym 2006/2007.

IX 2007 Inauguracja projektu edukacyjnego "Uczymy się i kształtujemy tożsamość krajobrazu z Janem Pawłem II".

15 - 16 X 2007 Uroczyste obchody Dnia Papieskiego pod honorowym patronatem Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania UM w Lublinie: prezentacja montażu poetycko-muzycznego "Jan Paweł II - nauczyciel patriotyzmu - umiłowanie tego, co ojczyste", wydanie publikacji "Umiłowanie tego, co ojczyste" oraz "Jan Paweł II w dziecięcych słowach i obrazach", wieńczących szkolny projekt edukacyjny.

9 XI 2007 Debata szkolna "Tożsamość narodowa - wybór czy obowiązek?", zorganizowana dla uczczenia Święta Odzyskania Niepodległości.

2-8 XII 2007 Uczestnictwo nauczycieli SP6 w Seminarium "Tożsamość Polaka mieszkającego poza Polską", zorganizowanym przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie. Prezentacjas lekcji prowadzonej przez p. Katarzynę Mikos na temat: Jakie jest tutaj, czyli kraj?, przedstawienie wieczornicy "Jan Paweł II - nauczyciel patriotyzmu - umiłowanie tego, co ojczyste".

7 - 8 XII 2007 Targi metodyczne w SP6: "Metody KLANZY - twórcza edukacja - wolontariat studencki", przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.

XII 2007 Wydanie płyty muzycznej pt. "Będę Twym Aniołkiem z uśmiechniętą buzią", nagranej przez szkolny zespół wokalny "Kasjopea".

20 I 2008 Organizacja i udział nauczycieli i uczniów SP6 w wojewódzkich obchodach 145. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, wraz z 3 Dywizją Zmechanizowaną im. Romualda Traugutta.

III - V 2008 Restrukturyzacja i ubogacenie terenów zielonych wokół szkoły w ramach realizacji zadań projektu edukacyjnego "Uczymy się i kształtujemy tożsamość krajobrazu z Janem Pawłem II".

27 IV 2008 Uzyskanie nagrody w Wojewódzkim Konkursie "Europa w zmysłach" - udział w ogólnopolskim finale turnieju, odbywającym się w Szczecinie.

30 V 2008 Prezentacja dedykowanego uczniom SP6 przedstawienia z cyklu "Nauczyciele - Dzieciom": spektakl pt. "Bo nie jest światło, by pod korcem stało... - w roku pierwszego wydania tomu nowej edycji Dzieł wszystkich Cypriana Norwida".

6 - 7 VI 2008 Udział w III Ogólnopolskim Zlocie Szkół im. Romualda Traugutta, zorganizowanym w Wojanowie.

25 VI 2008 Uroczyste obchody 145. rocznicy stracenia lubelskich powstańców styczniowych, połączone z odsłonięciem upamiętniającegoich śmierć Krzyża Św. i Kamienia-Pomnika, usytuowanych na terenie przyszkolnym.

X 2008 Oddanie do użytku zmodernizowanej stołówki i szatni szkolnej.

10 X 2008 Podsumowanie projektu "Uczymy się i kształtujemy tożsamość krajobrazu z Janem Pawłem II", połączone z poświęceniem przez biskupa A. Mizińskiego figury sw. Franciszka z Asyżu, ufundowanej przez ks. Prałata płka Sławomira Niewęgłowskiego i umieszczonej w ramach realizacji wspomniwspomnianego wyżej projektu na południowo-wschodnim gazonie przed szkołą.

30 X 2008 Spotkanie uczniów SP6 z p. Stanisławem Tumiłowiczem, Prezesem Komisji Historycznej Związku Sybiraków, Oddział w Lublinie, zorganizowane dla uczczenia Święta Odzyskania Niepodległości.

18 XI 2008 Udział reprezentacji szkoły w Sympozjum "Człowiek a przyroda", zorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Nadanie "Szóstce" przez Lubelskiego Kuratora Oświaty tytułu "Szkoły rozumnie kształtującej krajobraz".

18 I 2009 Udział szkolnego zespołu wokalnego "Kasjopea" w prapremierze "Suity kolędowej" Rafała Rozmusa, wystawionej w Filharmonii Lubelskiej.

II 2009 Modernizacja pomieszczeń świetlicy szkolnej klas pierwszych - przygotowanie do reformy obniżenia wieku szkolnego 6-latków.

16 IV 2009 Konferencja Dyrektorów Szkół w SP6 poświęcona zmianom w ramowych planach nauczania, zorganizowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty - gospodarzem spotkania SP6.

24 - 25 IV 2009 Uczestnictwo w IV Ogólnopolskim Zlocie Szkół im. Romualda Traugutta, odbywającym się w Poznaniu.

8 V 2009 Udział reprezentacji SP6 w lubelskich obchodach Dnia Europy, połączonych z obchodami 440. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej.

28 V 2009 Prezentacja przedstawienia z cyklu "Nauczyciele - Dzieciom": inscenizacja pt. "Śpiąca Królewna opodal Grodu Koziołka - baśń całkiem unijna", dedykowana uczniom z okazji Dnia Dziecka w roku obchodów 440. rocznicy Unii Lubelskiej i Dni Europy w Lublinie.

IX 2009 Inauguracja szkolnego projektu edukacyjnego "Znamy, pamiętamy, szanujemy - Projekt Jubileuszu 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie".

27 XI 2009 Uroczysta inauguracja obchodów 75-lecia szkoły.

Z życia szkoły

kombatanci-2019.jpg

Konkursy przedmiotowe

Aktualne projekty