Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta

20-045 Lublin, ul. Czwartaków 11 (81) 533 02 35 667 160 887 sp6@sp6.lublin.eu

Dokumenty szkolne


Szkolny (Eko) Projekt Edukacyjny

 

Program realizacji doradztwa zawodowego

 

Program wychowawczo-profilaktyczny "Rozumiem siebie, próbuję zrozumieć innych, pomagam"

 

Program poprawy efektywności kształtowania postaw uczniów i respektowania norm społecznych w SP nr 6 w Lublinie

 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej 

 

Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie 

 

Pedagogiczne procedury wewnątrzszkolne

 

Z życia szkoły

1b-jaselka.jpg

Konkursy przedmiotowe

Aktualne projekty