Dokumenty szkolne

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

Program wychowawczo-profilaktyczny "Rozumiem siebie, próbuję zrozumieć innych, pomagam"

 

Program poprawy efektywności kształtowania postaw uczniów i respektowania norm społecznych w SP nr 6 w Lublinie

 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej 

 

Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie