Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta

20-045 Lublin, ul. Czwartaków 11 (81) 533 02 35 667 160 887 sp6@sp6.lublin.eu

Publikacje nauczycieli


Działalność i osiągnięcia Nauczycieli

 

Rok 2020

 • Przemysław Sujka, Podręcznik dla Front-end Developerów „Tworzenie witryn internetowych”, Wydawca: Fundacja VCC.
 • Gierczak S., "Kilka uwag i refleksji na temat oceniania z perspektywy młodego praktyka – nauczyciela języka polskiego", [w:] "Ocenianie w szkole na cenzurowanym. Badania – Dylematy – Inspiracje", red. M. Karwatowska, M. Latoch-Zielińska i I. Morawska, Lublin 2020: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 187–200.
 • Gierczak S., "Czy istnieje jeden kanon grzeczności? O międzyjęzykowej kompetencji grzecznościowej i jej nabywaniu", „Etnolingwistyka” 2020, t. 32, s. 243–248 [rec.: Małgorzata Marcjanik, Silvia Bonacchi, Agnieszka Frączek, "Polsko-niemiecki słownik etykiety językowej", Warszawa 2019: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego].


Rok 2019

 • Gierczak S., O „Cudownych bajkach” Adolfa Dygasińskiego, „Pismo Folkowe” 2019, nr 143, s. 9–12.
 • Gierczak S., Ocalić od zapomnienia… „Cudowne bajki” Adolfa Dygasińskiego w perspektywie współczesnych studiów nad literaturą dla młodego czytelnika [w druku] (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obrazy w literaturze dziecięcej. Literatura dziecięca w obrazach”; Białystok, 15-16 czerwca 2018).


Rok 2018

 • Gierczak S., „Ludzie oto bajali i bajali… tak sobie; kto by ta wierzył?” O ludowej mentalności w „Cudownych bajkach” Adolfa Dygasińskiego, [w:] Filozoficzne aspekty literatury. Strategie interpretacyjne, red. A. Skała, Lublin 2018, s. 63-74 (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filozoficzne aspekty literatury”; Lublin, 27 października 2017);
 • Gierczak S., Dawno, dawno temu… Rozważania o baśni w kontekstach aksjologicznych, „Język Polski w Szkole Podstawowej” 2017/2018, nr 3, s. 7-21;

 • Gierczak S., Rola muzeów literackich w edukacji polonistycznej, „Język Polski w Szkole Podstawowej” 2017/2018, nr 3, s. 103-108.

 

Rok 2017

 • Gierczak S., Nowe media jako „lekarstwo” na opór uczniów wobec lektur szkolnych, „Folia Bibliologica” 2017, vol. LIX, s. 119-134 (Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Książka w mediach – media w książce. Korespondencje i transpozycje”; Lublin, 12-13 października 2017);
 • Gierczak S., „Pozłacana rybka” Barbary Kosmowskiej jako lektura szkolna, „Język Polski w Gimnazjum” 2017/2018, nr 1, s. 50-65.

 

Rok 2015

 • Nowy Słownik Biograficzny Polskich Dydaktyków Geografii - nota biograficzna dotycząca Pani Barbary Golec - emerytowanego Nauczyciela geografii

 

Rok 2010

 • Agnieszka Chlebus Szkolne uwarunkowania pozycji socjometrycznej ucznia w młodszym wieku szkolnym, Lublin 2010

 

Rok 2009

 • Małgorzata Gańska - Frączek, Urszula Grondek, Zabawa interakcyjna "Zatruwacz nerwów". [w:] Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej, red. Ewa Kozak - Czyżewska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009
 • Małgorzata Gańska - Frączek, Urszula Grondek, Edyta Kopyść, Bożena Łukasik Projekt edukacyjny "Moja szkoła, moje osiedle, moja dzielnica". [w:] Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej, red. Ewa Kozak - Czyżewska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009
 • Małgorzata Gańska - Frączek Wyodrębnienie głosek w nagłosie i wygłosie wyrazów. [w:] Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej, red. Ewa Kozak - Czyżewska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009
 • Magdalena Zając - Program na wieczór andrzejkowy
 • Magdalena Zając - Przypowieść o niegodziwym słudze

 

Rok 2008

 • Danuta Nowakowska - Bartłomiejczyk, Kształtujemy tożsamość krajobrazu w szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie. [w:] Człowiek a przyroda, red. Jadwiga Michalczyk, Lublin 2008
 • Katarzyna Mikos, "Nie Wiem Kto" - wiersz nie tylko dla dzieci. Propozycje ćwiczeń, służących analizie utworu Danuty Wawiłow. Elektroniczne czasopismo PSPiA KLANZA, nr 4/2008 (5)
 • Katarzyna Mikos, Zaproszenie do świata słoneczników. Propozycje ćwiczeń dotyczących wiersza "Słoneczniki" Joanny Kulmowej. Elektroniczne czasopismo PSPiA KLANZA, nr 2/2008 (3)
 • Katarzyna Mikos, Czym jest nadzieja w ogrodzie świata? Elektroniczne czasopismo PSPiA KLANZA, nr 1/2008 (2)
 • Katarzyna Mikos, Jakie jest "tutaj", czyli kraj. Elektroniczne czasopismo PSPiA KLANZA, nr 1/2008 (2)
 • Justyna Wójcik-Nużyńska, s. Judyta - Lucyna Lisak, Anna Kalicka, Włodzisław Tybiszewski, Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk.: JAN PAWEŁ II - W naszych sercach i ogrodach
 • Agnieszka Lenart - Kulawiak, Tomasz Dunaj.: Podsumowanie konkursu literacko - plastycznego
 • Gadaj E.: Trudności uczniów klas początkowych w uczeniu się matematyki
 • Gadaj E.: Istota wsparcia nauczyciela przez rodziców

 

Rok 2007

 • Billewicz R.: Umiłowanie tego, co ojczyste. Jan Paweł II do młodych - antologia
 • Publikacja SP6 na zakończenie projektu Patriotyzm Jutra: Jan Paweł II w dziecięcych słowach i obrazach
 • Płyta szkolnego zespołu wokalnego Kasjopeja Będę twoim aniołkiem z uśmiechniętą buzią

 

Poprzednie lata

 • Publikacje Barbary Haliny Golec
 • Wojtyła D.: MARKETING EDUKACYJNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 • Dobrowolska J.: Gra dydaktyczna Meteorolodzy przykładem rozwiązywania zadań dydaktycznych (w) Jak uczyć uczniów uczenia? Metody aktywne na lekcjach geografii-scenariusze lekcji. WOM Lublin s.53-57
 • "Dom, szkoła, miasto, ojczyzna" zbiór wierszy uczniów Szkoły Podstawowej nr 6. Pod red. R. Billewicz
 • Drygałło A.: Wystawa malarska z okazji Święta KEN w dn.14 paˇdziernika 2002r
 • Kalicka A.: Lekcje języka polskiego i plastyki w klasie I Życie Szkoły, Edukacja Wczesnoszkolna, WPIS nr 8 1999 s. 57 9
 • Kalicka A.: Świat malowany kolorami tęczy-scenariusz zajęć z integrowanych. Nauczanie Początkowe, Edukacja zintegrowana. Kielce, zeszyt 6 1998/99 2,25.
 • Królikowska M., Pluta D.: Praca z uczniem uzdolnionym. Wiadomości, Opinie, Myśli. 1996 nr 4 (14)
 • Mikos K.: Inwentarz programowy "Wiadomości. Opinie.Myśli". 2002 Nr2 (43)kwiecień.
 • Mikos K.: Jak iskierka miłości może pokonać przepaść Tolerancja - czyli jak "nie budować muru" między ludˇmi? Scenariusze zajęć przesiane na konferencję zorganizowaną w kwietniu w ramach spotkań Klubu Przodujących Szkół
 • Nowakowska-Bartłomiejczyk D.: Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom - lekcje języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Pod red. Grażyny Wiśniewskiej. Lublin 2001. (wyd. KLANZA)
 • Nowakowska-Bartłomiejczyk D.: Nowe wyzwania polonisty. Pod red. B. Myrdzik. Lublin 2001 (wyd. UMCS)
 • Siwiec B.: Lekcja nie tylko literacka. Mit o Demeter i Korze w klasie V. Język Polski w Szkole. 1995/96 nr 4
 • Siwiec B.: Pójdźmy wszyscy do stajenki. Propozycje do scenariusza inscenizacji bożonarodzeniowej dla klasy IV-VIII. Język Polski w Szkole. 1995/96 nr 3
 • Siwiec B.: Jak uczę ortografii? Język Polski w Szkole. 1995/96 nr 5
 • Płachecki K. Gawęda J.,Kurnicki A.: Optymalizacja procesu obliczeń parametrów dwójników metodą 3 woltomierzy w środowisku Matlab VIll Sympozjum Naukowe, Lublin 2000
 • Plachecki K., Przyłucki.: Perspektywy wykorzystania algorytmów sztucznej Inteligencji do rozwiązywania problemów routingu V Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Kazimierz Dolny 2001
 • Przyłucki S., Płachecki K.: LInuks jako narzędzie w dydaktyce zagadnień nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, V Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Kazimierz Dolny 2001
 • Przylucki S., Wójcik W., Golec T., Plachecki K.: Ciasificatlon o f data In optical monitoring sytstems basedon the selforganizing artlficial neural network. Second International Scientific Conference on
 • Optoelectronic Information Technologies "PHOTONICS-ODS" Winnica -Ukraina 2002
 • Walenciej A.: Test sprawdzający wiadomości uczniów z ruchu drogowego. Przewodnik nauczyciela wychowania komunikacyjnego pod kier. Józefa Pietwela
 • Szalast M.: Złudzenie właściwego odczytania. Tadeusz Różewicz: Przygotowanie do wieczoru autorskiego (w:) Fabularność i dekonstrukcja pod red.M. Woˇniakiewicz-Dziadosz, Lublin 1988, s.168-178
 • Szalast M.: Dramat jednostki, która dorasta do historii. kwartalnik Literacki kresy 1995 nr4 s.291-301

 

 

Z życia szkoły

T9.jpg

Konkursy przedmiotowe

Aktualne projekty