Świetlica

Godziny pracy wychowawców w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

 

UMOWA ŚWIETLICOWA

 1. Jesteśmy grzeczni, uprzejmi wobec kolegów i nauczycieli.
 2. Dbamy o porządek w sali, nie bałaganimy. Sprzątamy po sobie.
 3. Staramy się cicho pracować, bawić się, nie hałasujemy.
 4. Bawimy się zgodnie, pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.
 5. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
 6. Szanujemy cudzą własność, nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia.
 7. Szanujemy innych, nikomu nie dokuczamy, nie bijemy się, nie używamy brzydkich słów.
 8. Dzielimy się zabawkami z innymi.
 9. Zgłaszamy nauczycielowi swoje przyjście i odejście.
 10. Nie wychodzimy z sali bez pozwolenia wychowawców.
 11. Nie wchodzimy na stoliki i krzesła.
 12. Nie biegamy po sali.
 13. Nie hałasujemy podczas wyjść na obiad i w czasie posiłków.
 14. Wykonujemy polecenia wychowawcy.
 15. Zgłaszamy nauczycielowi fakt, że źle się czujemy.
 16. Słuchamy uważnie, gdy ktoś mówi, nie przerywamy w trakcie wypowiedzi.
 17. Prywatne zabawki i wartościowe przedmioty przynosimy na własną odpowiedzialność.