Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta

20-045 Lublin, ul. Czwartaków 11 (81) 533 02 35 667 160 887 sp6@sp6.lublin.eu

Kalendarz roku szkolnego


Rok szkolny 2022/2023

I. Semestralna organizacja zajęć dydaktycznych:

 1. Pierwszy semestr
  • 1 września 2022 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 
  • 13 stycznia 2022 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Drugi semestr:
  • 30 stycznia 2023 – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  • 23 czerwca 2023 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


II. Kalendarz dni wolnych:

 1. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2022 – 31 grudnia 2022 r.
 2. Ferie zimowe: 16 - 29 stycznia 2023 r.
 3. Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023 r.
 4. Boże Ciało: 8 czerwca 2023 r.
 5. Zakończenie roku szkolnego: 24 czerwca 2023 r.
 6. Ferie letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2022 r.
31 października 2022 r.
2 maja 2023 r.
4-5 maja 2023 r.
23 maja 2023 r. (egzamin OKE z j. polskiego)
24 maja 2023 r. (egzamin OKE z matematyki)
25 maja 2023 r. (egzamin OKE z j. angielskiego)
9 czerwca 2023 r. (piątek po Bożym Ciele)

 

III. Terminy wystawiania ocen:

 1. Oceny śródroczne – projekty do 2 grudnia 2022 r. 
 2. Wpis ocen semestralnych do systemu UONET+ - 5 stycznia 2023 r.
 3. Klasyfikacja I semestr - 9 stycznia 2023 r.
 4. Propozycje ocen na koniec roku szkolnego – do 12 maja 2023 r.
 5. Oceny roczne w systemie UONET+ - 12 czerwca 2023 r.
 6. Klasyfikacja roczna - 15 czerwca 2023 r.

 

 

 

Z życia szkoły

rzecznik-praw-ucznia.jpg

Konkursy przedmiotowe

Aktualne projekty