Rada Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

  • Marta Bulzak - Przewodnicząca Rady,
  • Edyta Zarosa - Zastępca Przewodniczącej,
  • Mirosław Olender - Skarbnik.

Dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców SP6 w Lublinie prosimy wpłacać na konto RR: 40 1020 3150 0000 3502 0002 9579 (bank PKO BP) - grupowo od całej klasy lub indywidualnie.
W tytule przelewu należy wpisać: "wplata na RR, klasa ..." lub "wplata na RR, imię i nazwisko dziecka, klasa ...".

 

Ubezpieczenie grupowe uczniów

 

Dokumenty do pobrania: