Oferta edukacyjno-opiekuńcza

Gabinet pedagoga szkolnego i logopedy
Gabinet stomatologa i pielęgniarki szkolnej
Karta rowerowa
Doradca metodyczny języka angielskiego