Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta

20-045 Lublin, ul. Czwartaków 11 (81) 533 02 35 667 160 887 sp6@sp6.lublin.eu

Egzamin ósmoklasisty

 

Pliki do pobrania

-------------------------------------

Deklaracja wyboru języka - załącznik 3a 

-------------------------------------

Deklaracja wyboru języka - załącznik 3d 

(Deklaracja przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty ucznia, o którym mowa w § 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Декларація учня про складання іспиту восьмикласника, що стосується дітей і молоді, які є громадянами України, про яких ідеться в § 2a Розпорядження Міністра освіти і науки від 21 березня 2022 р. про організацію навчання, виховання та догляду.)

 

Z życia szkoły

2c-iluzja_17.jpg

Konkursy przedmiotowe

Aktualne projekty