Uchwała RM Lublin w sprawie rekrutacji

Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.