ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY (23/20)

Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie oraz procedur BHP w czasie pandemii COVID-19.

Plik zarządzenia

 

Załączniki