Zarządzenie Dyrektora Szkoły (22/20)

Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy podczas organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie podczas pandemii COVID-19.

Plik zarządzenia

 

Załączniki