Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta

20-045 Lublin, ul. Czwartaków 11 (81) 533 02 35 667 160 887 sp6@sp6.lublin.eu

Zarządzenie Dyrektora Szkoły (21/20)

Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 18 maja 2020 r. o zmianie zarządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących korzystania i funkcjonowania kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie w czasie pandemii COVID-19.

Z życia szkoły

0a-degustacja_15.jpg

Konkursy przedmiotowe

Aktualne projekty