Zarządzenie Dyrektora Szkoły (21/20)

Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 18 maja 2020 r. o zmianie zarządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących korzystania i funkcjonowania kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie w czasie pandemii COVID-19.