Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta

20-045 Lublin, ul. Czwartaków 11 (81) 533 02 35 667 160 887 sp6@sp6.lublin.eu

Zarządzenie Dyrektora Szkoły (20/20)

Zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań realizacji zadań statutowych dotyczących dydaktyki, opieki i wychowania uczniów klas I-III, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz konsultacji indywidualnych lub prowadzonych w małych grupach z uczniami od 18 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie.

Z życia szkoły

2c-virtualquest.jpg

Konkursy przedmiotowe

Aktualne projekty