Zarządzenie Dyrektora Szkoły (20/20)

Zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań realizacji zadań statutowych dotyczących dydaktyki, opieki i wychowania uczniów klas I-III, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz konsultacji indywidualnych lub prowadzonych w małych grupach z uczniami od 18 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie.