Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie Z dnia 21 marca 2020 r., w sprawie dopuszczenia do użytku w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie platformy e-learningowej MOODLE.