Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta

20-045 Lublin, ul. Czwartaków 11 (81) 533 02 35 667 160 887 sp6@sp6.lublin.eu

List do Rodziców klas I-III

Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas I-III naszej Szkoły!
Dostosowując Szkołę do wymogów Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 2020 r. od 25 maja br. organizowane są w naszej Szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Proszę Państwa o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 23/2020 dyrektora SP6 z dnia 20 maja 2020 r., w którym przedstawiamy Państwu obowiązującą organizację zajęć prowadzonych przez wychowawców świetlicy szkolnej. Rodziców, którzy na etapie wstępnym zgłosili potrzebę opieki nad dzieckiem, proszę o dokonanie zgłoszenia udziału dziecka w zajęciach zgodnie z trybem określonym w § 3 zarządzenia.
Dziękujemy Państwu za bardzo efektywną współpracę z Wychowawcami klas I-III naszej Szkoły. Dzięki ścisłym kontaktom z Państwem i dziećmi możemy sprawnie realizować podstawę programową w klasach pierwszego etapu edukacji. Funkcjonująca w SP6 platforma e-learningowa Moodle oraz możliwości spotkań z dziećmi przez Teams MO 365 pozwalają na rytmiczną pracę i kontakt z dziećmi na odległość.

Pozdrawiam gorąco Społeczność Szkoły przy ul. Czwartaków 11 w Lublinie
w imieniu Rady Pedagogicznej SP6
Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk

Z życia szkoły

T9.jpg

Konkursy przedmiotowe

Aktualne projekty