Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta

20-045 Lublin, ul. Czwartaków 11 (81) 533 02 35 667 160 887 sp6@sp6.lublin.eu

Zajęcia WDŻ w bieżącym roku szkolnym

Szanowni Rodzice!

Już dziś spotkamy się na zebraniach. W związku z możliwymi pytaniami dotyczącymi programu a także samych zajęć i ich przebiegu chciałabym krótko opowiedzieć o kilku szczegółach. 

Na zajęciach z Wychowania do życia w rodzinie korzystamy z programu "Wędrując ku dorosłości" Teresy Król. Mamy wyznaczone 19 spotkań - 9 z nich dla całej klasy, a następnie po 5 dla dziewczyn
i chłopców co dwa tygodnie. Poszczególne tematy oraz program mają Państwo uwzględniony po kliknięciu w poniżej zamieszczony program dla poszczególnej klasy. Jest to baza dla naszych zajęć i rozważań, jednak na zajęciach będziemy także uwzględniać tematy dotyczące komunikacji, budowania poczucia wartości, nazywania swoich potrzeb, stawiania granic  i inne. 

Klasa IV: Program dla klasy IV

Klasa V: Program dla klasy V

Klasa VI: Program do klasy VI

Klasa VII: Program dla klasy VII

Klasa VIII: Program dla klasy VIII

Zajęcia nie są obowiązkowe, jednak co roku z automatu każdy uczeń jest na nie zapisany. Na wniosek rodzica może być on jednak skreślony z listy uczestników zajęć na dany rok szkolny. Zachęcam jednak do uczestnictwa - zarówno klasy, które w bieżącym semestrze mają uwzględnione nasze zajęcia, jak również te klasy, z którymi spotkam się dopiero w II semestrze. W razie pojawiających się pytań - zapraszam do kontaktu.

Aleksandra Przygrodzka - nauczyciel WDŻ oraz psycholog szkolny

Z życia szkoły

3b-Swieta-2019.jpg

Konkursy przedmiotowe

Aktualne projekty